Beroepscode, tuchtrecht en klachtenregeling

 

Psychotherapeuten dienen zich te houden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie
(zie www.lvvp.info en www.psychotherapie.nl).

Al het besprokene wordt als strikt vertrouwelijk behandeld. Informatie aan derden wordt slechts gegeven na uw schriftelijke toestemming. 

De geheimhoudingsplicht is o.m. geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst  (WGBO), de Beroepscode voor psychotherapeuten
(zie www.lvvp.info of www.psychotherapie.nl
en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ). 

Klachtbehandeling kan, indien een gesprek over de klacht met mij niets oplevert, plaatsvinden via de klachtencommissie van de LVVP (zie www.lvvp.info). Psychotherapeuten vallen sinds de inwerkingtreding van de Wet BIG tevens onder het publiekrechtelijk tuchtrecht.