Kwaliteitsbewaking

 

Jaarverslag 2017:

behandelingen gestart: 80

behandelingen afgesloten: 50 (waarvan 15 in de basisggz)

70% van de cliënten heeft een klanttevredenheidslijst ingevuld, waarvan 95% tevreden tot zeer tevreden was (cijfer 9)

 

De praktijk voldoet aan de kwaliteitstscriteria voor de vrijgevestigde praktijk. Deze vormen een weerslag van de bestaande wet- en regelgeving voor de GGZ sector.

Elke vijf jaar wordt de praktijk hierop getoetst.

Kwaliteitsstatuut

In mijn kwaliteitsstatuut staat aangegeven wat ik als zorgaanbieder in de GGZ geregeld heb op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Het kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. De zorgaanbieder bevordert daarmee gepaste zorg.

Download mijn kwaliteitsstatuur als pdf.