ROM

 

Een onderdeel van de behandeling is het invullen van een of meerdere vragenlijsten, om het effect van uw behandeling te meten. De meting (het invullen van vragenlijsten) wordt in vaktermen ROM genoemd, een afkorting van Routine Outcome Monitoring.

U vult de ROM –vragenlijst(en) in ieder geval aan het begin en aan het einde van uw behandeling in. Bij een langerdurende behandeling zal u om de drie maanden gevraagd worden de vragenlijst in te vullen. De resultaten van de ingevulde vragenlijst worden met u besproken.

De ingevulde vragenlijsten worden voor meerdere doeleinden gebruikt:

  • Voor uw behandeling.
  • Voor wetenschappelijk onderzoek: de gegevens van verschillende cliënten worden samengevoegd en geanonimiseerd (zonder gegevens die tot personen zijn te herleiden) gebruikt voor onderzoek. Dit onderzoek wordt gecoördineerd door de LVVP (de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten).
  • Voor benchmarking: de gegevens van verschillende cliënten worden samengevoegd en geanonimiseerd gestuurd naar de stichting Benchmark GGZ. De gegevens kunnen daar worden vergeleken met die van andere behandelaren. Deze vergelijking maakt het mogelijk dat behandelaren van elkaar kunnen leren. Deze benchmarkgegevens zijn ook anoniem te zien door de zorgverzekeraars.


Hoe zit het met uw privacy?
Het programma waarin de vragenlijsten zijn opgenomen is beveiligd en alleen toegankelijk voor uw behandelaar (meer informatie kunt u vinden op:http://www.reflectum.nl/privacy-statement)