Frequentie en de duur van de gesprekken

 

De frequentie van de contacten en de duur van de behandeling hangt zowel af van de aard en de ernst van de problematiek en van de wensen van de cliënt hierin.  Meestal vinden de gesprekken wekelijks of tweewekelijks plaats.
Gedurende de laatste periode van de psychotherapie zijn de zittingen meestal minder frequent.

Bij bepaalde combinaties van  problematiek en behandelmethode kan een langere behandeling gewenst zijn.
Individuele gesprekken duren maximaal ¾ uur, gezins- en echtpaargesprekken maximaal 1,5 uur.

Wanneer het intakeonderzoek achter de rug is en er is overeenstemming over het vervolgtraject van de therapie, begint de behandelfase.